Veritech

 

Veritech staat voor Veiligheid, Risicobeheersing en Techniek en is gespecialiseerd in de synergie tussen opleidingen, detachering en advisering. Het doel van Veritech is het met opdrachtgevers realiseren en borgen van een optimaal Arbo-, Veiligheids- en Milieubeleid. 

 

DHTC

 

DHTC is een internationale aanbieder van veiligheidsopleidingen voor de offshore (olie & gas industrie), scheepvaart, offshore wind industrie en hieraan gerelateerde bedrijven.
Voor bedrijven en instellingen verzorgt DHTC BHV - Eerste Hulp en VCA cursussen.

 

VCA Nederland

 

VCANederland organiseert al ruim 10 jaar VCA cursussen voor een uitgebreid portfolio van opdrachtgevers uit alle mogelijke branches. Van eenmanszaak tot multinational, van bakker tot de petrochemische industrie . VCANederland heeft voor alle soorten van VCA onderwijs een passende oplossing.

 

KIWA Education

 

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa u de kwaliteit te verbeteren.

 

Railcenter

 

Railcenter werkt aan vakmanschap Een kwalitatief goede en veilige railinfrastructuur. Dat is het doel van onze klanten. Railcenter heeft de ambitie voor de railinfrasector het beste opleidingsinstituut en kennisplatform te zijn. Bij ons draait het om vakmanschap, leren en verbeteren.

 

IPC Groene Ruimte

 

IPC Groene Ruimte wil voor de buitenruimte hét kennis- en praktijkcentrum zijn bij het ontwikkelen van mensen en organisaties van kennis naar kunde.
Op haar groene praktijkcentrum aan de rand van de Veluwe toont IPC Groene Ruimte hoe de groene vakman mogelijkheden en kansen kan benutten.

 

eX:plain

 

eX:plain is het kennis- advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en professionele ontwikkeling. Ons motto is: Laat het professioneel vakmanschap slagen!

 

STE

 

STE Languages geeft al meer dan dertig jaar onderwijs in taal, door middel van trainingen, cursussen, e-learning en workshops. Onze hooggekwalificeerde trainers zijn bekend met de diverse uitdagingen die taal met zich mee kan brengen.

 

NS Opleidingen

 

NS Leercentrum biedt een samenhangend programma voor talentontwikkeling. Daarin is het interne aanbod van functionele opleidingen en Management Development programma’s samengebracht.

 

Visavi

 

Visavi is ontwikkelaar en uitgever van opleidingsproducten voor kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten en visagisten. Daarnaast ontwikkelen en faciliteren wij namens de Sociale Partners Kappers (ANKO, FNV Mooi, CNV Vakmensen) kappersexamens.

 

Actuarieel Genootschap

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten. Het AG, heeft zich ontwikkeld tot een platform waar actuarissen en actuarieel analisten met elkaar en met de maatschappij communiceren.

 

PreCare

 

PreCare geeft advies over hoe u de BHV-organisatie in uw bedrijf het beste kunt vormgeven. Daarnaast geven wij BHV-en EHBO-cursussen, we organiseren en begeleiden ontruimingsoefeningen én we leiden instructeurs op.

 

OVD

 

OVD Groep bestaat uit OVD Opleidingen en OVD Educatieve Uitgeverij. 
Met opleidingen, trainingen en cursussen zorgt OVD Opleidingen voor competent personeel in uw bedrijf in de retail.

 

Branche Partners

 

Branche partners is een jong en dynamisch advies- en ontzorgingsburo. Wij helpen onze collectieve én individuele opdrachtgevers om succesvol te zijn. Door hen met raad en daad terzijde te staan en op maat te ontzorgen.

 

In Talent

 

Intalent is een bureau met bijzondere deskundigheid op het gebied van assessments.
Intalent helpt organisaties om intern talent te ontdekken en te ontwikkelen en om van externe kandidaten de talenten vast te stellen. 

 

Bespeak

 

Bespeak is een groep enthousiaste vakmensen die gespecialiseerd is in advies, ontwerp, productie, implementatie van opleidingsproducten. Wij vertalen opleidingsbehoeften naar e-learning, lesmaterialen, trainings-, EVC- en examentrajecten.

 

CertoPlan

 

CertoPlan is hét exameninstituut op het gebied van (brand)beveiliging 
CertoPlan neemt verschillende examens af op het gebied van (brand)beveiliging. CertoPlan heeft jarenlange ervaring in het afnemen van examens en het objectief toetsen van kandidaten. 

 

BME Opleidingen b.v.

 

BME Opleidingen B.V. (BME) is een gecertificeerd en landelijk opererend opleidingsinstituut met een zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en milieu.
Onze vakdisciplines zijn: asbest, bouw, sloop, riolen, veiligheid, verontreinigde grond, adembescherming, gevaarlijke stoffen en gasmeten

 

Global Training Nederland B.V.

 

Global Training Nederland B.V. (GTNL) is het opleidingsinstituut voor de Nederlandse Daimler organisatie.
GTNL verzorgt in opdracht van Mercedes-Benz Nederland B.V. de opleidingen voor de dealerorganisaties van Mercedes-Benz en Smart.

 

BHV Nederland

 

BHV Nederland is gevestigd in Zoetermeer: centraal gelegen in regio Haaglanden en de provincie Zuid-Holland. Overal in Nederland verzorgen wij BHV, EHBO, reanimatie/ AED-trainingen, herhalingscursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

 

EXTH

 

De opdracht van ExTH (Exameninstelling Toezicht en Handhaving) is het op éénduidige wijze vaststellen of kandidaten over de noodzakelijke kennis en beroepsvaardigheden beschikken, die nodig zijn naar tevredenheid van burgers en opdrachtgevers te kunnen functioneren.

 

Buro Paperclip

 

Buro Paperclip is een jong en dynamisch advies- en ontzorgingsburo en helpt collectieve én individuele opdrachtgevers om succesvol te zijn. Door hen met raad en daad terzijde te staan en op maat te ontzorgen.

 

NVvR

 

De NVvR is de vakvereniging van officieren van justitie en rechters. Rechters en officieren van justitie staan midden in de maatschappij. Daar waar de samenleving vastloopt of er zich schokkende gebeurtenissen voordoen, is het aan de rechterlijke macht om knopen door te hakken en de orde te herstellen.

 

BTC

 

Het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) toetst en certificeert op het gebied van veiligheidskritische functies en taken in de railinfrabranche.  Het vertrouwen dat BTC geniet van haar opdrachtgevers, heeft er toe geleid dat ze inmiddels werken voor ongeveer 400 bedrijven waarvoor we per jaar zo'n 3.000 kandidaten examineren.

 

NCR

 

NCR is het kenniscentrum en platform van en voor coöperaties.
We ontwikkelen, delen en verbinden. We brengen kennis, ideeën en ervaringen samen en werken op basis van het gedeelde belang van onze leden.

 

VU Kaatsheuvel

 

Volksuniversiteit Kaatsheuvel (VU) is een cursusinstituut met een breed scala aan cursussen.
De VU biedt een veelzijdig programma aan, een mix  van workshops, lezingen en cursussen, waarbij plezierig leren en een breed en kwalitatief goed aanbod van activiteiten de uitgangspunten zijn.

 

Examencentrale Nederland

 

Examencentrale Nederland is een ISO-gecertificeerd examenbureau
Voor het ontwikkelen, organiseren en afnemen van examens

 

KBO

 

KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar. De vereniging heeft ongeveer 130.000 leden, die lid zijn van ca. 300 Afdelingen. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.